Julkishallinnon rakentaminen

Etusivu > Julkishallinnon rakentaminen > MYLLYPURON METROASEMA, TYÖNUMERO 1505

MYLLYPURON METROASEMA, TYÖNUMERO 1505

Rakennuskohde käsittää Myllypuron metroaseman peruskorjaukseen liittyvät muutos- ja laajennustyöt.

Laituritasolla Myllyaukion päässä vanha alahalli puretaan ja tekniset tilat uusitaan lähes kokonaisuudessaan

sekä rakennetaan uusi sähkötila raiteiden väliselle alueelle.

Katutasolla Myllyaukion vanhan lippuhallin porrashuone siihen liittyvine porras- ja hissirakenteineen ja

laitteineen puretaan ja tilalle rakennetaan kolme liukuporrasta sekä uusi hissi.

Vanha lippuhalli peruskorjataan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella vanha alahalli, käyntiportaat ja hissi puretaan ja korvataan kahdella uudella

hissillä ja sillalle nousevilla portailla.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen sisäänkäynti puretaan kokonaisuudessaan

ja korvataan uudella sillan yhteyteen tulevalla sisäänkäynnillä.

Aseman pojoispäähän raiteiden väliin rakennetaan teknisiä tiloja.

Lisäksi vanhan laiturin pintarakenteet ja katos uusitaan sekä tehdään työn aikainen sisäänkäynti laitureille.

Rakennuskohde on matkustajaliikenteen käytössä koko rakentamisen ajan.

Tilavuus   4 785,00 m³

Kerrosala  1 203,00 m²

Rakennuttaja

Helsingin liikennelaitos-liikelaitos


Käyttäjä

HKL / Metroliikenne


Vastaava mestari

Latvala Veli-Matti    040 705 4371

Työmaainsinööri

Hallen  Sebastian     0400 710 089

Rakennusmestari

Bonde  Nikolai          040 180 1818


Valmistunut

2016