Julkishallinnon rakentaminen

Etusivu > Julkishallinnon rakentaminen > TKK-PUULABORATORIO

TKK-PUULABORATORIO

Tekniikantie 3, 02150 Espoo

Kohde käsittää vuonna 1967 valmistunutta 3 kerroksista rakennusta, joka suunniteltiin TKK:n Puunjalostusosaston käyttöön (ark Eero Eerikäinen) sisältäen laboratorioita, kirjaston, henkilötyöhuoneita,kaksi pientä luentosalia sekä kaksi asuntoa.

Rakennuksen laboratorio-osa peruskorjataan, tilajärjestelyt uusitaan ja pääosa

1. kerroksen tasolla sijaitsevasta 2. kerroksen alustilasta otetaan hyötykäyttöön.

Kohteen talotekniikka uusitaan, rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone ja lämmönjakohuone, uusi rakennuksen ulkopuolinen uloskäytäväporras.

Poistumistiemääräykset, osastoinnit sekä liikennejärjestelyt saatetaan nykymääräysten mukaisiksi. Tehdään uusi hissi ja avoporras. Julkisivuikkunat ja ovet uusitaan. Julkisivut ja piha-alueet kunnostetaan. Kantavia rakenteita puretaan

em. toimenpiteiden vaatimassa laajuudessa.

Laajuustiedot

Vanha rakennus 4355 m²

Sisäinen laajennus 1009 m²

Kokonaisala 5364 m²

Rakennuttaja

TKK-Puulaboratorio


Käyttäjä

TKK-Puulaboratorio


Valmistunut

2009